Wat een dag!

23 januari 2018
De internationale dag van het handschrift

In Den Haag werd er op initiatief van het Platform Handschriftontwikkeling een petitie aan de Tweede Kamercommissie aangeboden, waarin gesteld werd ‘Schrijven moet blijven’. De petitie werd ondersteund door 47 verschillende partijen, variërend van uitgevers en onderwijsinstellingen tot (kinder)fysiotherapeuten.

In de media is hier veel aandacht voor geweest: de journaals van NPO, het jeugdjournaal, NH Spitstijd, SBS6 Hart van Nederland (22:30).

NOS: http://nos.nl/l/2213313Je hoofd wordt een trage computer als je niet genoeg schrijft’ door Sophie Feenstra, redacteur Binnenland NOS

Steeds meer handschriften van kinderen worden onleesbaar,
waardoor lagere beoordelingen komen dan nodig.
Schrijven is belangrijk voor je hersenontwikkeling.
Schrijven is belangrijk voor je concentratie.
Schrijven is belangrijk voor de ontwikkeling van je fijne motoriek.
Schrijven is belangrijk om sneller te leren denken.

Aldus Het Platform en haar woordvoerder Aartje Schoemaker.

‘Door met de hand te schrijven maak je een motorisch geheugenspoor waardoor een uitgebreider patroon van hersenactiviteit kan plaatsvinden’ (Prof. Paul Kirschner- onderwijspsychologie in Nieuwsuur 2017)

https://onzetaal.nl/  ‘Maak van schrijven een apart vak op de basisschool’

Jeugdjournaal: Grafologe Maresi de Monchy bezoekt de basisschool ‘de Kralingse Schoolvereniging’, waar zij met de leerlingen hun handschrift bekijkt en hier van alles over vertelt! Op deze school wordt tot en met groep 8 het vak schrijven gekoesterd- met verbazingwekkend resultaat: bijna alle kinderen hebben een goed leesbaar handschrift.

NRC 24 januari 2018: https://www.nrc.nl/nieuws/2018/01/23/zij-distilleert-uit-een-boodschappenlijstje-eenpersoonlijkheid-a1589453 aan het woord is grafologe Jeannine Klementschitsch.

Trouw 24 januari 2018: ‘Handschrift’ door Stevo Akkerman

Want hoe zeer het ook een feit is dat er in deze digitale tijd steeds minder met de hand geschreven wordt- uit de inventarisatie tijdens de Nacht van Kunst en Kennis in Leiden (september 2017) bleek dat er heus nog geschreven wordt: boodschappenlijstjes, aantekeningen, kaarten, bepaalde brieven etc.

Schrijven is immers ook ‘aandacht geven aan……’

The fountain pen is mightier than emails or texts as the 'luxury item' makes a comeback

  • Amazon reports doubled sales in past year of pen
  • Other retailers say pen has had 'resurgence'

By Daily Mail Reporter

PUBLISHED: 09:40, 23 May 2012 In a modern world increasingly dominated by email and social networks, they may be considered by a luxury purchase irrelevant to the younger generation.

But it seems the appeal of the humble fountain pen is timeless, as retailers have reported that sales of the 'luxury' writing tool have more than doubled in the past year.

Online retailer Amazon say fountain pen sales have doubled since January compared with the same period last year, while Parker say there has been a 'resurgence' in the product.

On the up: Experts say the increase in fountain pen sales is due to people wanting traditional items in more difficult times.

Other pen makers have reported increased sales in the past 12 months, and stationary store Ryman said there had been a 10 per cent rise in the past six weeks.

High street retailers have also hailed the traditional ink pen as one which gives the 'personal touch' in correspondence, and is one which people have returned to in more difficult times.

'It is nice for things to be handwritten and not having everything via email.'

Despite the increased sales, it seems fountain pens are not popular across all generations.

In 2010, a head banned fountain pens in his school for fear pupils who use them will be marked down in exams.

Jack Williams said modern computerised marking systems used for GCSEs often miss the pen strokes at £8,250-a-year Hillcrest Grammar and Preparatory School in Stockport.

Mr Williams claimed this could lead, for example, to crucial decimal points being missed in maths exams – and pupils losing out.

Bron: Daily Mail
Download de pdf van het artikel


 

HET HANDSCHRIFT VAN DE SOLLICITANT LIGT OP DE DIVAN 'Handschrift Duisenberg wijst op langdurige werkloosheid'

HET HANDSCHRIFT VAN DE SOLLICITANT LIGT OP DE DIVAN 'Handschrift Duisenberg wijst op langdurige werkloosheid'

Onderzoekers hebben de grafologie keer op keer onderuit gehaald, maar volgens de grafologen zelf is hun werk “meetbaar en bewijsbaar”.

Niets zo persoonlijk als een handschrift. Het sierlijk schuine schrift van oma, de blokletters van een geliefde, het gepriegel of de hanenpoten van een collega: allemaal uit duizenden te herkennen, bijna nog eerder dan de voetstap, stem, of oogopslag. “Wij krijgen veel verzoeken van mensen die willen weten wat voor vlees ze met hun partner in de kuip hebben', vertelt M. de Monchy van het bedrijfsgrafologisch adviesbureau Boelen en de Monchy uit Rhoon. “Maar dat doen we niet”, haast zij zich te beklemtonen. “Tenzij die partner schriftelijk akkoord is gegaan, want zo luidt onze code: we analyseren alleen handschriften onder de voorwaarde dat de betrokkene toestemming heeft gegeven.”

De Monchy is zich haarscherp bewust van de gevoeligheden. Sinds de psycholoog dr A. Jansen in 1963 in zijn proefschrift 'Validation of graphological instruments' een werkelijk vernietigend oordeel over de grafologie heeft geveld, zit haar beroep in het verdomhoekje. In 1954 maakte nog 75 procent van de psychologische adviesbureaus en psychologische diensten van bedrijven gebruik van de grafologie, en aan de Leidse Universiteit bekleedde de hoogleraar Bottcher een bijzondere leerstoel. Maar met de dissertatie van Jansen, die zijn oordeel in latere onderzoeken meermalen bevestigd zag, verdween de grafologie van de Nederlandse universiteiten, en wordt aan handschriftanalyse niet meer waarde toegekend dan aan iriscopie, handlijnkunde of koffiedikkijken.

Anno 1993 bevindt de grafologie zich in dezelfde positie als veel alternatieve geneeswijzen: je gelooft erin of niet, en de discussies tussen voor- en tegenstanders zijn al bij voorbaat beladen.

Maar net als de alternatieve geneeskunde mag ook de grafologie zich in een groeiende belangstelling verheugen. Steeds meer ouders gaan met een briefje van hun kind naar de schriftdeskundige om zich over de schoolkeuze te laten adviseren, een groeiende groep burgers wil een grafologisch advies 'om zichzelf beter te leren kennen', en bedrijven leggen hun stapels sollicitatiebrieven weer openlijk voor aan de grafoloog.

“In de advertentie zet ik dat er wel altijd bij, daar hebben de sollicitanten recht op”, vertelt hoofd personeelszaken H. Groeneveld van Martinair. Mede vanwege kritiek van de ondernemingsraad heeft Groeneveld gedurende een maand van alle kandidaten zowel een psychologisch als een grafologisch adviesbureau ingeschakeld. “Wij legden de rapporten dan hier weer naast elkaar, met frappante resultaten: de adviezen stemden volledig overeen! Met instemming van de ondernemingsraad zijn we vervolgens alleen met de grafoloog verder gegaan.”

Over de kwaliteit van de grafologische rapporten is hij meer dan tevreden. “Vooral in karakterologisch opzicht zijn ze goed. Houding, incasseringsvermogen, stress: juist voor een vliegtuigmaatschappij is een inschatting van deze eigenschappen belangrijk: past dat karaktertje in die gekke vliegcultuur van ons?”

Een ander voordeel is dat de kandidaten geen hele dag naar een psychologisch bureau hoeven gaan - bij interne vacatures vooral voor de werkgever van belang - en dat de sollicitant zelf de hele psychologische testbatterij ontloopt. “Nu hoeven ze alleen een briefje te schrijven.

Dat is veel minder belastend'', aldus Groeneveld.

Slechts een heel enkele keer bleek het grafologisch rapport een misser.

“Dan was het een steengoed advies, maar bleek het achteraf volstrekt de verkeerde persoon. Wij hebben dat met de grafologe besproken, maar zij hield vast aan haar mening. Toch was dit voor ons geen reden ermee te stoppen: we laten jaarlijks honderden grafologische rapporten maken: als dan een procent mis is, ga ik ermee door.”

De Nederlandse Vereniging voor Grafologie en Schriftexpertise is uiteraard zeer verheugd met deze weer openlijke 'aanhang' van personeelsfunctionarissen. “Veel psychologen zien ons als broodrovers, en professoren in de psychologie beweren nog steeds dat wij wetenschappelijk gezien niets presteren. Maar het bedrijfsleven is soeverein: dat trekt zich van de wetenschap niets aan en gaat vrolijk door grafologische adviezen in te winnen”, aldus de voorzitter, tevens psychiater, H. Havinga.

Havinga spreekt van een heel geleidelijke comeback van zijn bijna 200 leden tellende vereniging, onder wie zo'n 55 'praktiserende' grafologen.

Hij verklaart dit uit “de kwaliteit van het werk” dat grafologen afleveren, maar ook door de economische recessie en werkloosheid. “Met een advies op basis van de handschriften kunnen bedrijven een vlugge en goedkope voorselectie doen”, stelt Havinga.

Gefrustreerd geraakte werkzoekenden liggen nu al wakker van de broodje-aap verhalen over werkgevers die een bak met 900 reacties van de trap naar beneden gooien (de brieven die het eerst beneden zijn, vormen de eerste selectie), en zullen van deze opmars der grafologen niet direct vrolijker worden. In een tijd waarin het toch al zo moeilijk is om aan de bak te komen, dreigen nu ook nog de vorm en grootte van hun letters, punten en komma's doorslaggevend te worden. “Met zijn handschrift geeft de kandidaat zich bloot op onbewuste wijze”, aldus De Monchy.

Haar bureau rekent bedrijven 300 euro (ex btw) en particulieren betalen 300 euro. Dat is voor een voorgesprek, test en eindgesprek. Volgens Maresi de Monchy vergt een analyse minimaal drie uur, meestal langer. “Wij gebruiken een grafogram, een formulier waarop je alle kenmerken noteert. Met een geodriehoek meten we de hellingshoek; verder kijken we onder andere naar de structuur en kwaliteit van de letter en de distributie over het papier. Gericht op de functie-eisen schrijven we het rapport.”

Van de te analyseren persoon (van wie zij alleen leeftijd, geslacht en links- of rechtshandigheid hoeft te weten) vraagt zij minstens 20 tot 25 regels tekst, op ongelinieerd papier, met handtekening.

© Trouw 2010

_______________________________________________