background

De Nederlandse Orde van Grafologen

De Nederlandse Orde van Grafologen is opgericht op 30 september 1926, koninklijke goedkeuring op 3 maart 1932.  De vereniging begon als een "Commissie van Redaktie" die gevormd werd door een gezelschap van psychiaters en neurologen waar dr. J. Schrijver de voorzitter van was. Thans is dat mevrouw M.H. (Greetje) Arends-Scheers.

De vereniging geeft informatie over schriftpsychologie/grafologie, adviseert in opleidingsmogelijkheden tot schriftpsycholoog/grafoloog en behartigt de belangen en kwaliteit van de schriftpsychologie/grafologie.

De schriftpsychologie bestaat sinds de 17de eeuw als diagnostische methode om een karakter/persoonlijkheid te beschrijven. In de daarop volgende eeuwen heeft de grafologie zich steeds verder ontwikkeld en verfijnd. Begin 20ste eeuw droeg zij haar steentje bij aan ontwikkelingen in psychologie en medische wetenschap.

Tegenwoordig wordt de schriftpsychologie gebruikt voor karakterbeschrijving, persoonlijkheidsanalyse, sterkte/zwakte analyse, plus de hierop gestoelde adviezen op het gebied van opvoeding, onderwijs, beroepskeuze, persoonlijke ontwikkeling, werving en selectie van personeel.