background

Nieuws

Museumnacht Leiden 28 mei 2022.....
met heel veel diverse activiteiten waar jij aan deel kunt nemen.
Ook: "Wat zegt mijn handschrift over mij?"
Annemiek en Greetje gaan dat doen, dit jaar zonder Krisztina die er de vorige keer ook bij was.
Toen was er heel veel belangstelling. Zoveel zelfs dat velen onverrichterzake naar de volgende happening vertrokken.
In overleg met de organisatoren proberen we er nu meer rust in te bouwen zodat ook het schrijven van een briefje die avond makkelijker verloopt. Aan de hand van dit briefje gaan wij in een kort gesprekje laten zien hoe waardevol schrijven is omdat het een "foto" van jezelf is.
En onze gedrevenheid daarachter is natuurlijk:
Het handschrift is zo iets eigens van jou, verlies die vaardigheid dus NIET! Blijf schrijven! 

VWO scriptie 2022
Vier VWO leerlingen maakten een scriptie over de waarde van intuïtie. Zij stelden zich de vraag: heeft grafologie echt waarde of kan iedereen wel iets over een handschrift zeggen? Hierbij gebruikten zij de mening van hun medescholieren n.a.v. een tekst en ook de mening van een grafoloog (Greetje Arends).
Aan het eind constateerden zij dat intuïtie er soms lelijk naast kan zitten en dat een opleiding tot grafoloog zeker nodig is om meer te kunnen zeggen.
Met een dikke acht konden zij hun scriptie voorlopig wegleggen...totdat ze grafologie gaan studeren??


in memoriam Maresi de Monchy

in memoriam Maresi de Monchy

"Handschrift" als immaterieel erfgoed aanvaard
26 juni 2019

"Handschrift" als immaterieel erfgoed aanvaard

Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) heeft het "Handschrift" als immaterieel erfgoed aanvaard. Het is in november bijgeschreven op de inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland.
Onderzoek bij 61 handschriften naar eigentijdse kenmerken
01 januari 2015

Onderzoek bij 61 handschriften naar eigentijdse kenmerken

Onderzoek bij 61 handschriften naar eigentijdse kenmerken (januari 2015). Nadere informatie: info@grafologie.nl 
Nacht van Kunst en Kennis
16 augustus 2017

Nacht van Kunst en Kennis

Op 16 september 2017 (19:00-24:00) werden in De Nacht van Kunst en Kennis (Leiden) in de Vestibule van het hoofdgebouw van de Universiteit van Leiden (bij de Hortus Botanicus) honderden handschriften aan een snelle analyse onderworpen.
Het handschrift als bouwwerk
01 maart 2015

Het handschrift als bouwwerk

Quick-scan handschrift
27 januari 2018

Quick-scan handschrift

Op 27 januari 2018 wordt in het kader van De Week van het Handschrift in Boekhandel Boek en Bureau Rebers (Zevenaar) door grafologe Krisztina Toth een Quick-scan gemaakt van uw handschrift. Wat zegt uw handschrift over uw karakter?! 16 september 2017 (19:00-24:00)- De Nacht van Kunst en Kennis te Leiden- Vestibule van het hoofdgebouw van de Universiteit van Leiden (bij de Hortus Botanicus)
23 Januari: National Handwriting Day
20 december 2013

23 Januari: National Handwriting Day

Op 23 januari wordt sinds 1983 jaarlijks in de Verenigde Staten de geboortedag herdacht van John Hancock. Hij was de man, die als eerste op 4 juli 1776 zijn handtekening zette onder de Onafhankelijkheidsverklaring
Is op tablet geschreven handschrift te analyseren?
23 september 2013

Is op tablet geschreven handschrift te analyseren?

In het kader van haar masterstudie aan de Hogeschool voor Kunsten (Editorial Design) stelde Marije Holwerda zich deze vraag in haar afstudeeressay “Handwriting in the Digital Area” (2013, 27 blz.). Zij benaderde het Platform Handschriftontwikkeling om informatie. Dit leidde tot een boeiende, uitge-breide mailcorrespondentie, eindigend met “cum laude”. Als onderdeel van haar essay heeft zij een onderzoek opgenomen; vier NOG-leden hebben er spontaan hun medewerking aan verleend. In deze bijdrage wordt een indruk van het onderzoek geschetst. Hierbij is dankbaar gebruikgemaakt van de genoemde correspondentie en de essay van Marije.
Handschrift: ontwikkeling – verandering - veroudering - Aging – ouder worden – ook in het handschrift
18 juni 2013

Handschrift: ontwikkeling – verandering - veroudering - Aging – ouder worden – ook in het handschrift

Aging – ouder worden – ook in het handschrift In een gesprek vroeg een ouder persoon zich af, of klein schrift vooral bij oude(re) mensen voorkomt. Hij merkte dit bij zichzelf op en had de indruk dat zich dit met de leeftijd had ontwikkeld. Deze opmerking en persoonlijke ervaring leidde tot het raadplegen van enige grafologische werken. In de zo verkregen informatie is een ordening aangebracht, waarbij de vetgedrukte koppen de titelwoorden volgen. Daarna volgt een aantal handschriftaspecten. De bedoeling van dit artikel is om de bovenvermelde titel meer invulling te geven. En ons weer te verbazen over het wonder van het handschrift!
Overzicht lezingen en workshops
11 december 2019

Overzicht lezingen en workshops

24 januari 2020 Symposium Handschriftonderwijs in Gouda (handschriftonderwijs.nl)
HET HANDSCHRIFT VAN DE SOLLICITANT LIGT OP DE DIVAN 'Handschrift Duisenberg wijst op langdurige werkloosheid'
10 januari 2005

HET HANDSCHRIFT VAN DE SOLLICITANT LIGT OP DE DIVAN 'Handschrift Duisenberg wijst op langdurige werkloosheid'

HET HANDSCHRIFT VAN DE SOLLICITANT LIGT OP DE DIVAN 'Handschrift Duisenberg wijst op langdurige werkloosheid' Onderzoekers hebben de grafologie keer op keer onderuit gehaald, maar volgens de grafologen zelf is hun werk “meetbaar en bewijsbaar”.
The fountain pen is mightier than emails or texts as the 'luxury item' makes a comeback
23 mei 2012

The fountain pen is mightier than emails or texts as the 'luxury item' makes a comeback

In a modern world increasingly dominated by email and social networks, they may be considered by a luxury purchase irrelevant to the younger generation.
De internationale dag van het handschrift
23 januari 2018

De internationale dag van het handschrift

In Den Haag werd er op initiatief van het Platform Handschriftontwikkeling een petitie aan de Tweede Kamercommissie aangeboden, waarin gesteld werd ‘Schrijven moet blijven’. De petitie werd ondersteund door 47 verschillende partijen, variërend van uitgevers en onderwijsinstellingen tot (kinder)fysiotherapeuten. In de media is hier veel aandacht voor geweest: de journaals van NPO, het jeugdjournaal, NH Spitstijd, SBS6 Hart van Nederland (22:30).
Je hoofd wordt een trage computer als je niet genoeg schrijft
 23 januari 2018

Je hoofd wordt een trage computer als je niet genoeg schrijft

Steeds meer handschriften van kinderen worden onleesbaar,waardoor lagere beoordelingen komen dan nodig.Schrijven is belangrijk voor je hersenontwikkeling.Schrijven is belangrijk voor je concentratie.Schrijven is belangrijk voor de ontwikkeling van je fijne motoriek.Schrijven is belangrijk om sneller te leren denken.
Maak van schrijven een apart vak op de basisschool
20 januari 2018

Maak van schrijven een apart vak op de basisschool

Grafologe Maresi de Monchy bezoekt de basisschool ‘de Kralingse Schoolvereniging’, waar zij met de leerlingen hun handschrift bekijkt en hier van alles over vertelt! Op deze school wordt tot en met groep 8 het vak schrijven gekoesterd- met verbazingwekkend resultaat: bijna alle kinderen hebben een goed leesbaar handschrift.
Aan het woord is grafologe Jeannine Klementschitsch
24 januari 2018

Aan het woord is grafologe Jeannine Klementschitsch

Want hoe zeer het ook een feit is dat er in deze digitale tijd steeds minder met de hand geschreven wordt- uit de inventarisatie tijdens de Nacht van Kunst en Kennis in Leiden (september 2017) bleek dat er heus nog geschreven wordt: boodschappenlijstjes, aantekeningen, kaarten, bepaalde brieven etc. Schrijven is immers ook ‘aandacht geven aan……’
Zij distilleert uit een boodschappenlijstje een persoonlijkheid
24 januari 2018

Zij distilleert uit een boodschappenlijstje een persoonlijkheid

aan het woord is grafologe Jeannine Klementschitsch.
The Secret World Of Teenagers

The Secret World Of Teenagers

Yaakov Rosenthal is een gecertificeerd grafoloog, life coach, holistisch genezer, evenals een ervaren fysiognoom (gezichtslezer). He uses these skills during his consultations in high schools and summer camps, where he coaches hundreds of teenagers annually.Hij gebruikt deze vaardigheden tijdens zijn overleg op middelbare scholen en zomerkampen, waar hij honderden tieners per jaar coacht.Originally from Albany, New York, Yaakov completed his BA in psychology at Hofstra University.Oorspronkelijk uit Albany, voltooide hij zijn BA in psychologie aan de Hofstra University. Later werd hij gediplomeerd bij de Manhattan School of Graphology, waar wijlen Felix Klein zijn opleider was. Sinds 1992 heeft hij een grafologie-praktijk.
International Manual of Graphology
10 januari 2013

International Manual of Graphology

Dit boek is, internationaal, van belang voor grafologen en een grote hulp betekenen voor leerlingen, om greep te krijgen op de kern van grafologie van goede kwaliteit. Het wordt aangekondigd als een boek voor onze tijd, dat enthousiast wordt tegemoetgezien.
Doctoraalscriptie - Grafologen aan het woord

Doctoraalscriptie - Grafologen aan het woord

Grafologie (handschriftkunde) is een persoonlijke uitdrukkingsbeweging. Aan de hand van schriftkenmerken kunnen grafologen een persoonsomschrijving geven. Omdat er veel persoonlijkheidseigenschappen te onderscheiden zijn, heeft H. haar onderzoek toegespitst op één P-dimensie: extra-/introversie.
Reacties van bedrijven
10 december 2019

Reacties van bedrijven

Alphatron is een groep van bedrijven met 18 vestigingen over de gehele wereld. Wij houden ons bezig met ontwerp en installatie van professionele electronische systemen. Vanaf haar oprichting in 1979 heeft Alphatron BV (www.alphatron.nl) gebruik gemaakt van de grafologie.
WEGTER Grootverbruik Oldenzaal
10 juni 2017

WEGTER Grootverbruik Oldenzaal

Mensen beoordelen blijft een moeilijke zaak. Het komt voor dat het beeld van een persoon bij de sollicitatie anders is dan in de praktijk.Wat toont iemand van zichzelf in een sollicitatiegesprek ? En : doet hij/zij dat bewust of onbewust ?Onze ervaring is dat zelfs de meerwaarde van een psychologische test vaak geperkt is.
VDS Training Consultants
10 juni 2010

VDS Training Consultants

Twee jaar lang hebben grafologen trainingen gegeven aan medewerkers van de Gibo Groep, een groot accountants-& adviesbureau die VDS had benaderd, een bedrijf dat gespecialiseerd is op het gebied van persoonlijk leiderschap. Een organisatie die krachtige gedragstrainingen biedt waarin zowel vaardigheden als bewustwording en houdingsaspecten centraal staan.