background

23 Januari: National Handwriting Day

Op 23 januari wordt sinds 1983 jaarlijks in de Verenigde Staten de geboortedag herdacht van John Hancock. Hij was de man, die als eerste op 4 juli 1776 zijn handtekening zette onder de Onafhankelijkheidsverklaring

Declaration of Independence met handtekening van John Hancock

Zoals te zien deed hij dit groot, zodat koning George III van Engeland zijn handtekening kon zien zonder bril.

Het was de Writing Instrument Manufacturers Association die in 1983 het initiatief nam om het handschrift onder de aandacht te brengen. Het is een historisch bijzonder en goed moment om een persbericht te laten uitgaan, waarin schrijven het onderwerp is.

De volgende informatie is te vinden onder: http://www.wima.org/NationalHandwritingDay/tabid/79/Default.aspx

Spreek je door te schrijven uit op de Nationale Handschriftdag

De teloorgegane schrijfkunst is één van de weinige manieren, waarop we onszelf op unieke wijze kunnen uitdrukken. Er zit iets poëtisch aan het pakken van een pen, ervaren hoe hij het papier beroert als je gedachten uit je vingers vloeien en in woorden weergeven. De Writing Instrument Manufacturer's Association (WIMA) stelt je dus voor op 23 januari te profiteren van de Nationale Handschriftdag en een pen of potlood te gebruiken om dat creatieve gevoel
opnieuw aan te wakkeren door middel van een handgeschreven notitie, brief of inzending naar een krant of tijdschrift.

Schrijven maakt het ons mogelijk kunstenaars en mensen te zijn in een tijd, waarin we vaak computers, faxen en e-mail gebruiken om te communiceren. Computerletters zijn hetzelfde, ongeacht, welke computer je gebruikt en hoe je hem gebruikt. Fonts missen een persoonlijk karakter. Schrijven kan intimiteit aan een brief verlenen en onthult details over de persoon van de schrijver. Door de hele geschiedenis hebben handgeschreven documenten liefdesaffaires doen ontsteken, oorlogen uitgelokt, vrede gesticht, slaven bevrijd, bewegingen veroorzaakt en onafhankelijkheid verklaard.

"Hoewel computers en e-mail een belangrijke rol in ons leven spelen, zal niets ooit de eerlijkheid en het persoonlijke vervangen, die door het geschreven woord wordt uitgedrukt", aldus David H. Baker, leidinggevend directeur van WIMA.
Het doel van de Nationale Schrijfdag is het publiek attent te maken op het belang van handschrift. Volgens WIMA is deze dag een kans voor ons allemaal om de puurheid en kracht van schrijven te herontdekken.

De Writing Instrument Manufacturers Association is een nationale handelsmaatschappij, die een omzet heeft van 4.5 biljoen dollars aan pennen, potloden en markers.

1701 Pennsylvania Avenue, N.W., Suite 300 ♦ Washington, D.C. 20006 ♦


Wikipedia over John Hancock:

John Hancock (Quincy (Massachusetts), 23 januari 1737 - aldaar, 8 oktober 1793) was een Amerikaans staatsman, die een grote rol speelde bij het onafhankelijk worden van de Verenigde Staten. Hij was de voorzitter van het Continental Congress dat de Onafhankelijkheidsverklaring aannam, en was de eerste die het document ondertekende.

Het verhaal gaat, dat toen John Hancock de Onafhankelijkheidsverklaring tekende, hij zijn naam extra groot schreef, zodat deze leesbaar zou zijn voor Koning George III van Engeland. Sindsdien is "John Hancock" in Amerika synoniem met een handtekening. Het blijkt echter dat hij gewoonlijk zijn naam groot schreef.
John Hancock werd in Braintree in Massachusetts geboren. Hij werd koopman van beroep, en verzette zich tegen de belastingen die de Britten op producten zoals thee hieven. Om de belastingen te omzeilen, die hij als onrechtvaardig beschouwde, begon hij zich bezig te houden met smokkelen. Hij was een van de initiatiefnemers van de Boston Tea Party.
Hij gebruikte een deel van zijn handels- en smokkelactiviteiten om de opstand te financieren tegen de Britten.
Na de Onafhankelijkheidsverklaring werd hij gouverneur van Massachusetts.
Ontvangen van "http://nl.wikipedia.org/wiki/John_Hancock
DS/08.01.11

Twee keer per jaar organiseert de Nederlandse Orde van Grafologen een bijeenkomst voor leden en geïnteresseerden die meestal plaatsvindt in Congrescentrum Antropia in Driebergen. Bij de lezingen zijn introducés ook van harte welkom. Hiervoor worden sprekers uit binnen- en buitenland uitgenodigd. Verschillende thema's van de grafologie worden uitgediept.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • in de lezing en workshop van Hester van de Weg werden de handschriften van Prinses Juliana, Theo van Gogh en Edy du Perron uitgewerkt aan de hand van het grafogram van Heymans.
  • op 14 november 2009 gaf Maresi de Monchy een lezing over "grafologie als valide selectiemiddel". Het onderzoek deed mevrouw voor haar afstudeerscriptie psychologie. Het onderzoek beoogde inzicht te krijgen in een vermoedelijke correlatie tussen de uitkomsten van psychologisch testmateriaal en grafologische beoordelingen op een viertal persoonlijkheidseigenschappen, te weten: intelligentieniveau, sociale vaardigheden, leiderschapskwaliteiten en stabiliteit.

Ook buiten de bijeenkomsten vinden er activiteiten plaats. Grafologen komen bij elkaar om hun expertise te bundelen en om van elkaar  te leren. Interessante handschriften worden onder de loep genomen en geanalyseerd.

Er zijn niet alleen activiteiten binnenshuis. Ook in het openbaar stellen grafologen zich actief op als het gaat om het presenteren van het vak. Een voorbeeld daarvan zijn lezingen die gehouden worden voor het bedrijfsleven, opening van een tentoonstelling of ondersteuning bieden bij Open Dagen van opleidingen.

Share On
Annemiek van de Velde