background

HET HANDSCHRIFT VAN DE SOLLICITANT LIGT OP DE DIVAN 'Handschrift Duisenberg wijst op langdurige werkloosheid'

HET HANDSCHRIFT VAN DE SOLLICITANT LIGT OP DE DIVAN 'Handschrift Duisenberg wijst op langdurige werkloosheid'

Onderzoekers hebben de grafologie keer op keer onderuit gehaald, maar volgens de grafologen zelf is hun werk “meetbaar en bewijsbaar”.

Niets zo persoonlijk als een handschrift. Het sierlijk schuine schrift van oma, de blokletters van een geliefde, het gepriegel of de hanenpoten van een collega: allemaal uit duizenden te herkennen, bijna nog eerder dan de voetstap, stem, of oogopslag. “Wij krijgen veel verzoeken van mensen die willen weten wat voor vlees ze met hun partner in de kuip hebben', vertelt M. de Monchy van het bedrijfsgrafologisch adviesbureau Boelen en de Monchy uit Rhoon. “Maar dat doen we niet”, haast zij zich te beklemtonen. “Tenzij die partner schriftelijk akkoord is gegaan, want zo luidt onze code: we analyseren alleen handschriften onder de voorwaarde dat de betrokkene toestemming heeft gegeven.”

De Monchy is zich haarscherp bewust van de gevoeligheden. Sinds de psycholoog dr A. Jansen in 1963 in zijn proefschrift 'Validation of graphological instruments' een werkelijk vernietigend oordeel over de grafologie heeft geveld, zit haar beroep in het verdomhoekje. In 1954 maakte nog 75 procent van de psychologische adviesbureaus en psychologische diensten van bedrijven gebruik van de grafologie, en aan de Leidse Universiteit bekleedde de hoogleraar Bottcher een bijzondere leerstoel. Maar met de dissertatie van Jansen, die zijn oordeel in latere onderzoeken meermalen bevestigd zag, verdween de grafologie van de Nederlandse universiteiten, en wordt aan handschriftanalyse niet meer waarde toegekend dan aan iriscopie, handlijnkunde of koffiedikkijken.

Anno 1993 bevindt de grafologie zich in dezelfde positie als veel alternatieve geneeswijzen: je gelooft erin of niet, en de discussies tussen voor- en tegenstanders zijn al bij voorbaat beladen.

Maar net als de alternatieve geneeskunde mag ook de grafologie zich in een groeiende belangstelling verheugen. Steeds meer ouders gaan met een briefje van hun kind naar de schriftdeskundige om zich over de schoolkeuze te laten adviseren, een groeiende groep burgers wil een grafologisch advies 'om zichzelf beter te leren kennen', en bedrijven leggen hun stapels sollicitatiebrieven weer openlijk voor aan de grafoloog.

“In de advertentie zet ik dat er wel altijd bij, daar hebben de sollicitanten recht op”, vertelt hoofd personeelszaken H. Groeneveld van Martinair. Mede vanwege kritiek van de ondernemingsraad heeft Groeneveld gedurende een maand van alle kandidaten zowel een psychologisch als een grafologisch adviesbureau ingeschakeld. “Wij legden de rapporten dan hier weer naast elkaar, met frappante resultaten: de adviezen stemden volledig overeen! Met instemming van de ondernemingsraad zijn we vervolgens alleen met de grafoloog verder gegaan.”

Over de kwaliteit van de grafologische rapporten is hij meer dan tevreden. “Vooral in karakterologisch opzicht zijn ze goed. Houding, incasseringsvermogen, stress: juist voor een vliegtuigmaatschappij is een inschatting van deze eigenschappen belangrijk: past dat karaktertje in die gekke vliegcultuur van ons?”

Een ander voordeel is dat de kandidaten geen hele dag naar een psychologisch bureau hoeven gaan - bij interne vacatures vooral voor de werkgever van belang - en dat de sollicitant zelf de hele psychologische testbatterij ontloopt. “Nu hoeven ze alleen een briefje te schrijven.

Dat is veel minder belastend'', aldus Groeneveld.

Slechts een heel enkele keer bleek het grafologisch rapport een misser.

“Dan was het een steengoed advies, maar bleek het achteraf volstrekt de verkeerde persoon. Wij hebben dat met de grafologe besproken, maar zij hield vast aan haar mening. Toch was dit voor ons geen reden ermee te stoppen: we laten jaarlijks honderden grafologische rapporten maken: als dan een procent mis is, ga ik ermee door.”

De Nederlandse Vereniging voor Grafologie en Schriftexpertise is uiteraard zeer verheugd met deze weer openlijke 'aanhang' van personeelsfunctionarissen. “Veel psychologen zien ons als broodrovers, en professoren in de psychologie beweren nog steeds dat wij wetenschappelijk gezien niets presteren. Maar het bedrijfsleven is soeverein: dat trekt zich van de wetenschap niets aan en gaat vrolijk door grafologische adviezen in te winnen”, aldus de voorzitter, tevens psychiater, H. Havinga.

Havinga spreekt van een heel geleidelijke comeback van zijn bijna 200 leden tellende vereniging, onder wie zo'n 55 'praktiserende' grafologen.

Hij verklaart dit uit “de kwaliteit van het werk” dat grafologen afleveren, maar ook door de economische recessie en werkloosheid. “Met een advies op basis van de handschriften kunnen bedrijven een vlugge en goedkope voorselectie doen”, stelt Havinga.

Gefrustreerd geraakte werkzoekenden liggen nu al wakker van de broodje-aap verhalen over werkgevers die een bak met 900 reacties van de trap naar beneden gooien (de brieven die het eerst beneden zijn, vormen de eerste selectie), en zullen van deze opmars der grafologen niet direct vrolijker worden. In een tijd waarin het toch al zo moeilijk is om aan de bak te komen, dreigen nu ook nog de vorm en grootte van hun letters, punten en komma's doorslaggevend te worden. “Met zijn handschrift geeft de kandidaat zich bloot op onbewuste wijze”, aldus De Monchy.

Haar bureau rekent bedrijven 300 euro (ex btw) en particulieren betalen 300 euro. Dat is voor een voorgesprek, test en eindgesprek. Volgens Maresi de Monchy vergt een analyse minimaal drie uur, meestal langer. “Wij gebruiken een grafogram, een formulier waarop je alle kenmerken noteert. Met een geodriehoek meten we de hellingshoek; verder kijken we onder andere naar de structuur en kwaliteit van de letter en de distributie over het papier. Gericht op de functie-eisen schrijven we het rapport.”

Van de te analyseren persoon (van wie zij alleen leeftijd, geslacht en links- of rechtshandigheid hoeft te weten) vraagt zij minstens 20 tot 25 regels tekst, op ongelinieerd papier, met handtekening.

Tags
Share On
Trouw

Trouw is een Nederlandse krant die als ochtendblad verschijnt in tabloidformaat. De oplage ligt rond de 88.000. De krant werd in 1943 als verzetskrant opgericht. De krant wordt sinds 2009 uitgegeven door DPG Media. Trouw is sinds 19 januari 2007 gevestigd in het INIT-gebouw aan de Jacob Bontiusplaats in Amsterdam, en daarvoor in een door architectenbureau Van den Broek en Bakema ontworpen gebouw aan de Wibautstraat, waarin ook Het Parool was gevestigd. Trouw is op 15 november 2012 uitgeroepen tot 'European Newspaper of the Year'.