background

Het handschrift als bouwwerk


HET LEREN KIJKEN NAAR DE STRUCTUUR VAN EEN HANDSCHRIFT.
HANDSCHRIFT ALS BOUWWERK

Het  handschrift dat een schrijver op papier zet heeft een bepaalde structuur , het blad wordt, bewust of onbewust, ingekleurd met het schrift van de maker. Je zou kunnen zeggen: de schrijver bouwt het verhaal, bewust of onbewust , op het papier: regel voor regel. Zo ontstaat een gestructureerde ruimte. En als je er als lezer naar kijkt, lijkt het net op een bouwwerk. (structuur is eigenlijk bouwwerk)
Het papier is gevuld met tekst die op het blad ruimte heeft ingenomen in de vorm van een bouwwerk.
Het is boeiend om dat bouwwerk te bekijken alsof het drie dimensionaal voor ons stond.  
Je bekijkt het eerst op een afstand en bedenkt of het past in de omgeving, of het de juiste aandacht vraagt zodat het een geheel vormt met de omgeving: de grootte, de hoogte, de breedte, misschien zelfs de kleur van de stenen.
Dan ga je het gebouw dichterbij bekijken, van welk materiaal is het gebouw gemaakt: is het steen, hout, metaal, glas, past het materiaal bij  het gebouw?
Als het de buitenkant betreft kun je vragen stellen: is het  groot  of valt juist de kleinheid op. Hoe is de verhouding lengte en breedte. Is het stevig of krijg je de indruk van kwetsbaarheid, broosheid. Is het vaak gerestaureerd en komt dat het gebouw ten goede. Is het dak niet te zwaar voor de rest van het gebouw. Voel, bij wijze van spreken de muur: heeft die geleden door de tand des tijds, of is alles geëgaliseerd.
Nodigt het gebouw je uit om naar binnen te gaan, en als je naar binnen gaat, voel je je dan meteen thuis, of is de sfeer grimmig, koud. Heb je het idee dat de muren op je af komen of ademt het geheel ruimte en rust, misschien chaos of doodse eentonigheid.
En tenslotte, als je het gebouw weer verlaat, kijk dan  of het gebouw tegen een stootje kan. Denk aan flatgebouwen die iets mee moeten kunnen buigen met de wind en aan zeer oude gebouwen die zo`n fundament hebben dat ze alles kunnen weerstaan.
Zo vertelt dit “bouwwerk” je  een heleboel over de opbouw van de ruimte die op het papier is ingenomen.
Het innemen van ruimte vertelt ons iets over de manier waarop de mens in de wereld staat.

Tags
Share On
Greetje Arends