background

VDS Training Consultants

Twee jaar lang hebben grafologen trainingen gegeven aan medewerkers van de Gibo Groep, een groot accountants-& adviesbureau die VDS had benaderd, een bedrijf dat gespecialiseerd is op het gebied van persoonlijk leiderschap. Een organisatie die krachtige gedragstrainingen biedt waarin zowel vaardigheden als bewustwording en houdingsaspecten centraal staan.

De trainingen bestonden uit een twee uur durende sessie waarin inhoudelijk uitleg werd gegeven over de grafologie: wat is grafologie, wat heb je eraan, wat haal je er uit?
Tijdens het tweede uur werden de handschriften van de deelnemers geanalyseerd.
Een belangrijk aspect was het vlot in kaart brengen van de competenties van de deelnemers en het
benoemen van de valkuilen.

De reacties waren erg enthousiast, de deelnemers herkenden zichzelf direct in de beschrijving van de grafologen. Doordat de groepen klein waren, meestal 8 personen, was er een zekere intimiteit, stonden de werknemers open om te praten over hun eigen functioneren.

De grafologie heeft ons laten zien dat het een prachtige methode is om iemands kenmerkende gedrag- en karaktereigenschappen af te lezen. De trainingen werden op een positieve en luchtige manier gegeven en hebben bijgedragen aan een verbetering van de communicatie en samenwerking.

Rotterdam
Manuel Rosdorff
in opdracht voor VDS Training Consultants
Rotterdam

tel: 010-2065300

Share On
Manuel Rosdorff