background

Praktijkvoorbeelden

Grafologische analyse

Algemene indruk

De schrijfster is een intelligente persoonlijkheid, die zich natuurlijk en vriendelijk gedraagt, belangstelling heeft en toont en in het contact flexibel en levendig overkomt.

Intelligentie

De schrijfster geeft de indruk van een psychisch beweeglijke vrouw, met een goed verstand op Hbo-niveau.

Haar verstandelijke vermogens kunnen zowel langs de snelle systematisch- logische, als ook de originele, intuïtieve weg gaan. Ze heeft een goed geheugen en een uitstekend combinatievermogen ontwikkeld.

Zij kan bogen op een goed waarnemings- en associatievermogen, die haar in staat stellen hoofdzaken te laten prevaleren boven bijkomstigheden, prioriteiten te stellen en de essentie van zaken te onderkennen.

Voorkomende problemen weet zij handig aan te pakken en op te lossen, omdat zij beschikt over een adequaat invoelings- en omschakelingsvermogen.

Haar verbale begaafdheid, alsmede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, zijn van een goed niveau.

Verhouding tot werk

De schrijfster is van nature bedrijvig, vlijtig en slagvaardig en toont in haar werksituatie een vlotte aanpak.

Ambitie is bij haar voldoende aanwezig, hetgeen geleid heeft tot een gezonde zelfontplooiing. Wanneer de omstandigheden dit vragen, kan zij goed omschakelen. Ze is actief wendbaar en bezit weinig remmingen.

De schrijfster heeft inmiddels een goede zelfstandigheid bereikt om haar taken in te delen en uit te voeren. Zij heeft een goede feeling voor efficiency, een kritische instelling en een reëel gevoel van eigenwaarde ontwikkeld. Zij is in staat tot een helder oordeel te komen en haar improvisatievermogen stelt haar in staat in voorkomende gevallen flexibel haar eigen oplossingen te vinden.

Door haar goede organisatie van haar werkzaamheden, is zij in staat door een economisch gebruik van haar niet al te grote vitaliteit, toch tot een goede ´output´ te komen.

In haar werksituatie streeft zij naar onafhankelijkheid en is zij vasthoudend bij in wezen weke meegevende psyche.

Zij heeft een hang naar zelfstandigheid, maar gaat samenwerking met anderen niet uit de weg. In principe heeft zij een sterke contactbehoefte, maar schept zij tegelijkertijd wat afstand.

Zij is geen type voor uitsluitend routinematige arbeid en zij komt het best tot haar recht bij de uitoefening van werkzaamheden van een goed geestelijk niveau.

Verhouding tot derden/ samenwerking met derden

De schrijfster bezit contactbereidheid. Zij is in staat soepel contacten te leggen met derden. Haar optreden is vriendelijk, natuurlijk en voorkomend. Ze weet zich op verschillende niveaus aan te passen aan mensen en situaties.

In wezen is zij tegemoetkomend, spontaan, aanspreekbaar en vermijdt zij conflicten. Zij is compromisbereid.

Haar samenwerking met anderen is goed en vlot. Zij heeft respect voor de ander en een natuurlijke aanleg om zich in de ander te verplaatsen.

Zij is betrouwbaar, niet berekenend en heeft geen vooroordelen. Haar optreden is gericht op harmonie met de omgeving.

Resumé

De schrijfster is een geestelijk beweeglijke persoonlijkheid, die openstaat voor al hetgeen nieuw is. Zij is emotioneel, actief en reageert primair. Deze karakterstructuur veroorzaakt wel eens wisselende stemmingen, ofschoon haar kijk op het leven in het algemeen optimistisch is.

Door haar primaire functie, heeft zij kijk op allerlei situaties en is zij onmiddellijk gereed om daadwerkelijk in te grijpen. Zij gaat geheel in op wat er gebeurt en weet direct hulp te verlenen.

De schrijfster is impulsief, maar ook moedig en vindt bevrediging in bezigheid. Zij behoort tot het type van de mensen van de daad, de praktische toepassers. Zij is beslist in oordeel en daad.

William and Kate

Elaine Quigley (2010)
Met de sensatie van de verloving van Prins William en Kate Middleton, was het onvermijdelijk, dat hun inschrijving in het gastenboek na hun verblijf in een vakantiehuis in Kenia, aandacht en verzoeken zou uitlokken voor grafologische interpretatie.

Het is duidelijk, dat elke schrijfstijl heel verschillend is, maar het betekent niet dat zij niet bij elkaar zouden passen - in feite is er harmonie in beide schriften en het vermogen om gewoon op elkaar te reageren, al zal hun individuele motivatie uit verschillende bronnen voortkomen.

WILLIAM heeft een klein en goed ingedeeld schrift, meestal rechtop, maar soms met rechtshellende bewegingen. De regels lopen omhoog en loopt bij de eerste regel weer omlaag. Deze regelvoering laat zien, dat hij graag bij het moment leeft en aan mentale stimulering behoefte heeft om zijn motivatie niet te verliezen. Het kleine schrift wijst eerder op de denker dan op iemand die grote gebaren maakt. Hij zoekt niet de aandacht, maar blijft doorgaan, dus is hij beschikbaar en in staat zijn deel te nemen bij toekomstige activiteiten, zonder zich van zijn stuk te laten brengen.

De handtekening is echter interessant, in de zin dat de slothaal van zijn naam die de letter ‘m' omvat, zonder echt die vorm te hebben, een verdediging is tegen mensen die zijn onafhankelijkheid willen aantasten. Hij is blij om er zijn tijd aan te geven, maar wil zelf uitmaken hoe hij dat doet. De afstand tussen de woorden en regels is wijd, maar niet te wijd, dus heeft hij het vermogen verstandig te denken en er de tijd voor te nemen.

Het persoonlijke voornaamwoord ‘I' is boven- en onderaan met evenwijdige strepen gemaakt. Hij houdt van enige afbakening in zijn leven, wil weten wat er gevraagd en verwacht wordt en, zich daarvan bewust zijnde, kan hij zich in zijn daden beheersen en passend gedragen. Dit is onbewust bedoeld om hem een ‘rustig leven' te geven, in de zin van het kunnen vermijden van onnodige problemen. Het beperkt zijn vermogen niet om zichzelf te zijn en er een eigen mening op na te houden, maar zijn gedachten zijn alleen voor hem, behalve wanneer hij ze met anderen wil delen die hij vertrouwt.

De zones van het schrift zijn aardig in balans. Er is niets buiten proporties, zoals verwacht zou mogen worden van een man, die geen aandachtzoeker is. Het is vereenvoudigd schrift, met alleen lussen in de onderzone van de ‘f'. Aangezien dit de enige letter in het alfabet is, dat volgens het schoolvoorbeeld door alle drie zones moet gaan, onthult het het feit, dat hij een diepe persoonlijke gevoelsbasis bezit, maar deze beleefd zal afdekken en op een sympathieke manier in zijn sociale contacten.

Aangezien de onderzone meestal licht naar links buigt, blijkt dat hij op dit gebied nog groeit, in de zin, dat hij niet de gelegenheid heeft gehad om zich vrijelijk en onafhankelijk in zijn publieke optredens te gedragen. Zijn aanwezigheid wordt immers onvermijdelijk afgeremd door gebrek aan gelegenheid spontaan echte risico's te nemen, Er is altijd wel iemand in de buurt om hem in de gaten te houden.

Natuurlijk heeft hij een veeleisende en gevaarlijke carrière en dat kan heel goed de reden zijn, dat hij er zich op verheugt. Heel anders dan de beperking die hem wordt opgelegd door zijn positie als troonopvolger.

Om informatie aan de algemene grafologie toe te voegen, is het zinvol naar de verschillende systemen te kijken, die de persoonlijkheid meer in detail verduidelijken.

Enneagram: INTP - Vijf met een vier als subtype (vleugel). De vijf toont de denker en observeerder, de vier de romantische geest en iemand die zichzelf als wat anders ziet, aangezien hij emotionele wisselende reacties tegenover zijn omgeving ervaart. Dit wijst op intuïtie, gevoe-ligheid voor kennis en besef van behoeften van mensen. Hij kan onafhankelijk en voorzichtig zijn als hij betrokken wordt bij de plannen en activiteiten van anderen, maar hij heeft het aangeboren vermogen om zich vriendelijk uit een situatie te manoeuvreren. Hij zal in feite proberen te garanderen iets zinvols te doen, dat is de reden waarom hij zich altijd gestimuleerd moet voelen. Niet per se op een intellectuele manier, maar meer door creatief te zijn in hoe hij zijn tijd gebruikt en hoe hij met zijn kameraden omgaat.

Hij probeert de dingen daarom eerlijk te bezien en pikt nuttige opmerkingen graag op. Hij wil niet graag kritiek horen, maar dit zien als iets om naar luisteren en om van te leren. Hij werkt waarschijnlijk het beste zonder afleiding, wanneer hij zich kan concentreren en volledig aandacht kan geven aan wat hem bezighoudt. Hij is ook een goede vriend, omdat hij kan luisteren als mensen iets opbiechten en daarna in een positie verkeren om zelf objectief commentaar te geven.

Le Senne: EAS (Emotief, Actief, Secundair) - Hartstochtelijk. Hij groeit nog qua persoonlijkheid, maar zijn doel zal zijn om volwassen te handelen, en vermijden om degenen dicht bij hem in verlegenheid te brengen, net als zichzelf. Hard werken en weerstanden overwinnen maakt hem gelukkig, hij leert door ervaring en als hij eenmaal zijn rol heeft gevonden, zal hij er met toenemend vertrouwen in groeien en tot de zijne maken.

Zijn vermogen om waar te nemen en te denken, zal mogelijk maken dat hij indrukken vasthoudt. Zijn gevoel voor sociale verantwoordelijkheid zal hem in staat stellen zich weloverwogen, met respect voor degenen om hem heen, te gedragen.

In wezen een praktisch persoon, die zijn dromen en verlangens heeft, maar ze voor zichzelf houdt, tot hij er klaar voor is om er voor te gaan, en dan zal hij het vaste voornemen hebben om door te zetten wat hij wil bereiken.

St Morand: Mercurius, Venus, Neptunus. Hij kan doeltreffend en heel vriendelijk communiceren, maar er is ook wat ‘meer wereldlijkheid' door de invloed van Neptunus.

Mercurius toont geestelijke gevoeligheid en het vermogen situaties te lezen. Hij heeft behoefte aan heel veel interesses en uitdagingen, maar onderzoekt ze niet tot in de kleinste details. Hij kiest op zijn tijd voor een snel, praktisch antwoord op vragen; zijn vindingrijkheid en activiteit worden gemotiveerd door hoe hij zich tot de zaak voelt aangetrokken. Bij routine en gedetailleerde analyse gaat hij zich vervelen, tenzij het voor zijn werk belangrijk is. Dan wordt het een kwestie van dringende noodzaak om zaken rond te krijgen, om zowel geloofwaardig als de baas te blijven.

Venus toont, dat hij van nature aardig en ontvankelijk, zo niet verlegen is, en gemakkelijk op anderen kan reageren. Hij zoekt harmonie en begrip en gelooft, dat respect in elke tussenmenselijke situatie belangrijk is.

Neptunus toont ontvankelijkheid voor de omgeving en invloeden, maar hij is ook in staat om eigen reacties te gebruiken om effectief met anderen te werken. Hij kan echter ook besluiteloos zijn, wanneer er geen deadlines of aanleidingen zijn en daarom kan een sterke en doelgerichte partner waardevol zijn.


KATE heeft een stevig handschrift, dat naar rechts helt met behoorlijk stabiele hellingshoek. Het is van gemiddelde grootte en heeft balans in alle drie zones, wat de rust weerspiegelt die door de jaren heen is gebleken, waarin zij met prins William in het openbaar is verbonden. Er zijn sommige lussen in de boven- en onderzone, enkele in de middenzone. Daarom is er over de hele linie emotionele reactie in haar innerlijke ervaring, maar minder dus in haar openbare optreden. Er is binnen de meeste woorden een duidelijke verbinding tussen de letters, al zijn er enkele losstaande letters bij of aan het begin van een paar woorden, die van haar vermogen blijk geven zich in een situatie eerder op haar gemak te voelen dan onbezonnen te handelen.

De lussen bij de letter ‘f' zijn in de tekst gelijk, wat laat zien, dat zij gevoelig voor sfeer en de behoeften van andere mensen is, ook lussen in de bovenzone kunnen wijzen op nadenkendheid en denken alvorens te spreken. De letter ‘d' stelt de manier van reageren van de schrijver op haar omgeving en de mensen daarin voor, en in dit schrift toont het gevoel voor hoe zij ervaren wordt. Zij wil geen kritiek krijgen vanwege onattent te zijn, en haar perfectionistische kant komt goed naar voren wanneer het er toe doet hoe zij zichzelf presenteert.

Dit belemmert haar optreden niet, aangezien het duidelijk is door de rechtshelling, continuïteit van verbondenheid en open ovalen in de middenzone; als zij eenmaal op dreef komt, kan zij soepel en gemakkelijk overschakelen en heeft genoeg te zeggen. De zekerheid van het schrift toont, dat zij meningen heeft, maar de fijne ‘t' strepen maken duidelijk, dat zij deze niet deelt alvorens iemand te kennen en zich op haar gemak met anderen te voelen. Dit wordt versterkt door de plaats van de handtekening, helemaal links - haar kant van het blad en de duidelijke punt erna werpt een kleine hindernis op bij het binnendringen van haar ruimte, tenzij zij ande-ren daarin uitnodigt.

Enneagram: ESFJ - Eén met een twee als subtype (vleugel). De een toont de perfectionist en twee de helper en gever. Verdraagzaamheid en betrokkenheid, basiseigenschappen, maar ook proberen eerlijk te zijn en mensen een kans te geven de beste weg naar voren te vinden, een helpende hand te geven, wanneer zij die nodig hebben. Zij kan het soms ‘prima aanvoelen', maar het is goed bedoeld en ondersteunend.

De kwaliteit van de streek toont, dat zij een verstandige benadering heeft, zonder vage illusies of juist de gemakkelijkste weg te nemen. Met echte aandacht voor wat juist is en gevoel voor integriteit, zal zij intuïtief een goed voorbeeld geven.

Zij hecht aan hard werken en concentratie om goede resultaten te behalen. Zij wil niet alleen maar werken om te werken, maar om normen te bepalen en ze vervolgens op andere uitdagingen te richten.

Kate heeft ook regels die stijgen en dalen; net als William heeft ook zij het nodig om steeds met iets interessants bezig te zijn. Dit betekent niet, dat zij altijd actief is, maar het toont een bezige geest en een praktische benadering van het leven. Het maakt haar niet uit of mensen op haar vertrouwen en zij weet, dat zij van haar bijdrage zullen profiteren. Haar doel is om hen te bemoedigen en daarna hun succes te zien, dat geeft voldoening.

Merk de steunstreek bij de ‘M' in Middleton op in haar handtekening. Zij ziet haar familie, die uiteraard ook haar omvat, als ondersteunend voor ieder ander, evenals hulp buiten de familiekring, en is daar trots op.

Zij toont goede wil en enthousiasme, van welke actieve groep ze ook deel uitmaakt, neigt naar een optimistische houding en probeert zich op de goede kant van de dingen te richten. Haar glas is eerder geneigd ‘half vol' dan ‘half leeg' te zijn. Zij let erop de gevoelens van anderen niet te kwetsen en hen met onvoorwaardelijke steun te behandelen. Zij kan natuurlijk geïrriteerd zijn door achteloosheid en luiheid, en als mensen hun mogelijkheden niet realiseren, wil zij proberen hen liever te mijden dan een confrontatie aan te gaan, hoewel, zoals iemand heeft opgemerkt, zij dan de moed zal hebben om dat te zeggen.

Le Senne: nEAP (niet Emotief, Actief, Primair) - Sanguinisch. Zij is rustig extravert, zonder opdringerig in haar omgeving te zijn. Het elegante schrift laat zien dat normen en verwachtingen moeten worden gerespecteerd. Zij is ook goed in het oplossen van problemen en dingen weer op de rails te krijgen door haar vermogen snel van begrip te zijn. Zij is opmerkzaam en realistisch, moedig en beheerst, maar dit alles is niet beperkend. Het heeft met normen te maken en ze te handhaven, vanwege een gevoel van verantwoordelijkheid en respect voor anderen.

Zich bewust van schoonheid en kwaliteit, moet de rol die zij heeft aanvaard en op zich heeft genomen, haar aanstaan en uitdagen om het zo goed mogelijk te doen. Zij wil graag bijzonder zijn en haar positie waarmaken. De discipline bij verwachtingen tijdens bijeenkomsten doet haar niets, en zij is flexibel genoeg om zich aan te passen aan wat vereist is, en rustig zichzelf te blijven.

Zij heeft een stevig ik, maar staat er zich niet op voor, stapt juist gemakkelijk over iets heen en gaat met zichzelf waardig om. Zij kan diplomatiek zijn en anderen niet tot opvattingen dwingen, zodat zij een eenvoudig rapport van hen zal krijgen.

Voorzichtig met bronnen, is zij genereus met haar steun en tijd, maar kan ook verstandig omgaan met geld.

St Morand: Zon, Venus, Aarde. Zij straalt waardigheid uit, maar ook rustige belangstelling en hulp. Er is tevens een praktische en aardse kant aan haar, te zien in het evenwichtige schrift en de warmte van de schrijfhaal.
De zon toont haar plezier in aanzien - haar behoefte om bijzonder te zijn, zich te onderscheiden van de menigte, maar niet agressief. Het is meer een rustige afstandelijkheid, de wens om haar eigen beslissingen op het persoonlijke vlak te nemen en haar integriteit te handhaven, maar ook het besef, dat zij ontvankelijk en aardig moet zijn voor haar naasten. Haar waardigheid is belangrijk voor haar en die kleine duidelijke punt achter haar handtekening is een impliciete hindernis voor mensen om zich vrijheden te veroorloven.

Zij is eigenlijk meer geïnteresseerd in wie ze wil zijn, dan dingen te hebben. Hoewel zij van mooie dingen houdt, is zij niet hebzuchtig, en als zij iets krijgt, waardeert zij het eerder dan steeds meer te willen hebben.

Venus is de sociale invloed en haar vermogen bij anderen om op een gevende wijze betrokken te raken.

De aarde is haar praktische kant en gezond verstand, werkelijkheidszin en het vermogen om met verantwoordelijkheden integer om te gaan.

PARTNERSCHAP moet goed werken, aangezien het duidelijk is dat William op de kracht van Kate zal vertrouwen en zij de rol zal willen vervullen die hij haar heeft geboden. Beiden hebben een onopvallend gevoel voor humor en respect voor elkaar, dus is er elke kans dat deze twee vrij realistische en heel evenwichtige jonge mensen een toekomst met plezier en enkele uitdagende verschillen zullen hebben om hun karakter te tonen, in de wetenschap dat meningsverschillen te overwinnen zijn door liefde, luisteren en hulp.

Bron
William and Kate, by Elaine Quigley, in: The Journal of the British Institute of Graphologists, Vol. 29, No. 4, Issue 109, Winter 2010, p. 91-93

DS/02.12.10