23 januari 2018, de Internationale Dag van het Handschrift! In Den Haag werd er aan de Tweede Kamer een petitie overhandigd met het doel 'Schrijven moet Blijven'. Een kleine 50 organisaties schaarden zich achter de noodzaak om schrijfonderwijs als apart vak op de basisscholen terug te brengen. Zie verder onder 'Recensies'- media.

De Nederlandse Orde van Grafologen is opgericht op 30 september 1926, koninklijke goedkeuring op 3 maart 1932. De vereniging begon als een "Commissie van Redaktie" die gevormd werd door een gezelschap van psychiaters en neurologen waar dr. J. Schrijver de voorzitter van was. Thans is dat mevrouw M.H. (Greetje) Arends-Scheers.

 

De vereniging geeft informatie over schriftpsychologie/grafologie, adviseert in opleidingsmogelijkheden tot schriftpsycholoog/grafoloog en behartigt de belangen en kwaliteit van de schriftpsychologie/grafologie.

 

De schriftpsychologie bestaat sinds de 17de eeuw als diagnostische methode om een karakter/persoonlijkheid te beschrijven. In de daarop volgende eeuwen heeft de grafologie zich steeds verder ontwikkeld en verfijnd. Begin 20ste eeuw droeg zij haar steentje bij aan ontwikkelingen in psychologie en medische wetenschap.

Tegenwoordig wordt de schriftpsychologie gebruikt voor karakterbeschrijving, persoonlijkheidsanalyse, sterkte/zwakte analyse, plus de hierop gestoelde adviezen op het gebied van opvoeding, onderwijs, beroepskeuze, persoonlijke ontwikkeling, werving en selectie van personeel.


Wat is het werkterrein van een schriftpsycholoog?

  • Personeelsselectie / Persoonlijkheidstypering / Studie / Beroep

Een gediplomeerd schriftpsycholoog biedt ondersteuning o.a. bij het selecteren van personeel. De analyse van het handschrift geeft een beeld van de persoonlijkheid van een sollicitant waarin de belangrijkste karaktereigenschappen genoemd worden. In het advies komt naar voren of de competenties overeenkomen met de gestelde functie-eisen.
Voor privégebruik/studie en beroep geeft de grafoloog een rake typering van de persoon. De analyse geeft inzicht in vaardigheden/talenten en mogelijkheden waardoor hij/zij een gedegen keuze kan maken.

Lees meer....


Wat is het verschil tussen een schriftexpert en de grafoloog?

  • Een gediplomeerd grafoloog analyseert karaktereigenschappen uit het handschrift.
  • Een gediplomeerd schriftexpert houdt zich b.v. bezig met de vraag of twee handschriften al dan niet door een en dezelfde persoon zijn geproduceerd. Is de handtekening of de brief vervalst of niet?
Lees meer....

Kinderhandschrift en wat is schrijftherapie?

Sinds 1998 is de Werkgroep Kinderhandschriften actief.  De leden van de werkgroep doen onderzoek, o.a. naar puberteitshandschriften en hebben een werkblad ontwikkeld voor de basisschool.
Schrijfdocenten, schrijfpedagogen en andere schrijfspecialisten maken deel uit van de werkgroep.

Lees meer....

Waarom een Platform Handschriftontwikkeling?

Het Platform Handschriftontwikkeling is opgericht in 2003 door o.a. leden van de Werkgroep Kinderhandschriften. Zij pleiten voor beter schrijfonderwijs op de basisschool. Op 11 november 2008 hebben de leden van het Platform een petitie aangeboden aan de Tweede Kamerleden van de Commissie OC&W over dit onderwerp.

Lees meer....

 

 

 

 

Agenda

27 januari 2018

Activiteiten

Nacht van Kunst en Kennis

Op 16 september 2017 (19:00-24:00) werden in De Nacht van Kunst en Kennis (Leiden) in de Vestibule van het hoofdgebouw van de Universiteit van Leiden (bij de Hortus Botanicus) honderden handschriften aan een snelle analyse onderworpen.

Het handschrift als bouwwerkOnderzoek bij 61 handschriften naar eigentijdse kenmerken