Analyse

Materiaal voor een analyse

Voor het maken van een analyse dient een grafoloog de beschikking te hebben over het volgende materiaal:

 • het originele exemplaar van een brief van tenminste 20 regels op ongelinieerd papier, voorzien van datum, aanhef en handtekening, met enveloppe.

Voorts moeten de navolgende gegevens over de schrijver bekend zijn:

 • geslacht en leeftijd
 • nationaliteit
 • opleidingsniveau
 • beroep en/of functie
 • rechts- of linkshandigheid

In geval van een werving & selectie procedure zijn noodzakelijk:

 • een profielschets van de functie, de hiervoor vereiste competenties en ervaring, alsmede informatie over de organisatie.

n.b.: voor een grafologische analyse hoeft de schrijver niet persoonlijk aanwezig te zijn, hetgeen een besparing in tijd en kosten oplevert voor zowel opdrachtgever als sollicitant.

Rapportage

Een grafoloog geeft inzicht in talenten en vaardigheden van de schrijver zoals bijvoorbeeld:

 • organisatievermogen
 • verantwoordelijkheidsgevoel
 • stressbestendigheid
 • sociale vaardigheden
 • integriteit
 • ambitie
 • leidinggevende capaciteiten
 • besluitvaardigheid
 • creativiteit
 • commercieel inzicht
 • doorzettingsvermogen
 • improvisatievermogen

Een rapportage beslaat doorgaans 1 tot 2 A4 en is opgebouwd uit een onderdeel dat de verstandelijke vermogens beschrijft, de karakterstructuur, de sociale competenties en de persoonlijke drijfveren. Tevens wordt er een beeld gegeven van de kernkwaliteiten van de persoon (bijvoorbeeld motivatie, ambitie, ontwikkelingspotentie). De rapportage wordt voltooid met een heldere conclusie en advies.