Beroepscode 

  • De grafoloog bewaart tegenover derden geheimhouding betreffende alles wat hij door de uitoefening van zijn beroep met betrekking tot personen, bedrijven of instellingen te weten is gekomen en waarvan hij redelijkerwijs kan veronderstellen, dat het geheim gehouden dient te worden.
  • De grafoloog weigert te rapporteren over schriften van personen die daarvoor niet uitdrukkelijk of stilzwijgend (bijvoorbeeld door het schrijven van een sollicitatiebrief) hun toestemming hebben gegeven.
  • De grafoloog publiceert geen resultaten van grafologische bevindingen met vermelding van de naam van een schrijver zonder diens uitdrukkelijke toestemming. Van het schrift van overledenen doet de grafoloog binnen tien jaar na hun dood geen verslag aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van naaste familieleden.
  • De grafoloog onthoudt zich om officiële uitspraken te doen op het terrein van de forensische schriftexpertise.