background

Kosten

De orde kent leden (gediplomeerden) en aangeslotenen (grafologen in opleiding en geïnteresseerden in de grafologie).

Het lidmaatschap bedraagt € 66,50 per jaar voor aangeslotenen en voor leden. 

Om opgeleid te worden tot grafoloog dient men aangesloten te zijn bij de NOG.

In het voorjaar en najaar vinden ledenvergaderingen plaats met o.a. een lezing en/of workshop. 


De NOG heeft de beschikking over een eigen bibliotheek, die vrij toegankelijk is voor leden en aangeslotenen.