background

Analyse

Materiaal voor een analyse

Voor het maken van een analyse dient een grafoloog de beschikking te hebben over het volgende materiaal:

Voorts moeten de navolgende gegevens over de schrijver bekend zijn:

In geval van een werving & selectie procedure zijn noodzakelijk:

n.b.: voor een grafologische analyse hoeft de schrijver niet persoonlijk aanwezig te zijn, hetgeen een besparing in tijd en kosten oplevert voor zowel opdrachtgever als sollicitant.

Rapportage

Een grafoloog geeft inzicht in talenten en vaardigheden van de schrijver zoals bijvoorbeeld:

Een rapportage beslaat doorgaans 1 tot 2 A4 en is opgebouwd uit een onderdeel dat de verstandelijke vermogens beschrijft, de karakterstructuur, de sociale competenties en de persoonlijke drijfveren. Tevens wordt er een beeld gegeven van de kernkwaliteiten van de persoon (bijvoorbeeld motivatie, ambitie, ontwikkelingspotentie). De rapportage wordt voltooid met een heldere conclusie en advies.