background

Analyse

Wat kunt je precies van een handschriftanalyse verwachten?

Inzicht in karakter, talenten en ontwikkelpunten of antwoord op de door jou gestelde, specifieke vraag/vragen. 
In overleg met de gekozen praktiserend grafoloog zullen de volgende stappen worden genomen:  

 1. Vraagstelling.
 2. Prijsafspraak.
 3. Bevestiging en ondertekening intake formulier* (inclusief privacy verklaring).
 4. Betaling.
 5. Cliënt stuurt originele handgeschreven brief** per post.
 6. Ontvangst rapportage van grafoloog aan cliënt.
 7. Eventueel nog een mondelinge toelichting. 


  * In het intake formulier kun je de volgende vragen verwachten over de schrijver: leeftijd en gender (m/v/x), nationaliteit (vanwege het aangeleerde schoolschrift), opleidingsniveau, beroep en/of functie, rechts- of linkshandigheid, eventuele lichamelijke beperkingen die het schrijven kunnen bemoeilijken.

  ** Voor de handgeschreven brief geldt het volgende: tenminste 20 regels op ongelinieerd papier, voorzien van datum, aanhef en handtekening.