background

Opleiding

In 2002 is de NOG van start gegaan met de Centrale Opleiding. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen, wordt per opleidingsjaar bekeken of de studenten centraal dan wel privé worden opgeleid. De lessen worden eenmaal in de twee weken gegeven.

Leidraad hierbij is een syllabus, die door alle opleiders gebruikt wordt, zodat uniformiteit van de lesstof gewaarborgd blijft.

Voor de opleiding is vereist:

Voorafgaand aan de opleidingsdeelname zal er een intakegesprek plaatsvinden.

Indeling, kosten en duur van de opleiding

Indeling

De lessen worden eenmaal in de twee weken gegeven.

De voorbereiding op het examen deel II vereist veel zelfstudie:

Het lezen van de verplichte (internationale) literatuur, het schrijven van een scriptie en het doorlopen van een stage. De lessen die in deel II gegeven worden, bestaan voornamelijk uit het gezamenlijk analyseren en bespreken van handschriften. Scriptie- en stagebegeleiders staan ter beschikking van de student.

Kosten

De kosten van een groepsles bedragen € 55,00 (een les bestaat uit 3 lesuren). Privé-lessen kosten € 50,00 (deze lessen bedragen 1,5 uur).

Duur

De opleiding duurt ongeveer 4 jaar.

Examens

Voorwaarde voor toelating tot het examen deel II is dat de examenkandidaat een verklaring kan overleggen, waaruit blijkt hij/zij over voldoende psychologische kennis beschikt.

Voor aanmelding of informatie: