background

Geschiedenis

De Nederlandse Orde van Grafologen is in 1926 opgericht en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. De Orde heeft als doelstelling de kwaliteit van de beoefening van de grafologie te bewaken, alsmede de belangen van de grafoloog te behartigen.

De Orde verzorgt tevens de opleiding tot grafoloog. Deze 4 jaar durende studie op Hbo-niveau, leidt de student via de inzichten van de psychologie en grafologie op. De student wordt geïntroduceerd in de interactieve, internationale en professionele wereld van de grafologie, waardoor deze een objectief inzicht krijgt in aanleg, beweegredenen en mogelijkheden.

De Nederlandse Orde van Grafologen wil geen besloten vereniging zijn. Belangstellenden zijn altijd welkom, na opgave vooraf, onze lezingen en workshops bij te wonen. Zij die geïnteresseerd zijn in grafologie kunnen lid worden ook zonder dat zij van plan zijn de opleiding te gaan volgen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat. Mail naar info@grafologie.nl.