background

Handschriftanalyse

De kosten voor een grafologische analyse bedragen minimaal € 300,00, exclusief BTW. De exacte kosten zijn afhankelijk van het soort analyse dat wordt gevraagd. De prijs wordt altijd vooraf en in overleg met de opdrachtgever vastgesteld.

Wat kunt u precies van een handschriftanalyse verwachten?

Allereerst dient opgemerkt te worden dat een zorgvuldige en complete handschriftanalyse veel tijd in beslag neemt. Binnen het NOG kunt u erop vertrouwen dat de nodige tijd en expertise in uw handschriftanalyse geïnvesteerd wordt. Wij waarborgen de gedegenheid en de kwaliteit van de analyses. Daarnaast zullen uw gegevens uiteraard vertrouwelijk worden behandeld.

In de rapportage zal antwoord worden gegeven op uw vraagstelling door middel van een beschrijving van de verstandelijke vermogens, de karakterstructuur, de sociale competenties en de persoonlijke drijfveren. De rapportage zal worden afgesloten met een duidelijke conclusie en advies.