background

Bibliotheek

De Nederlandse Orde van Grafologen beschikt voor zijn leden al decennialang over een eigen bibliotheek. Deze bestaat uit ruim 800 publicaties op het gebied van grafologie, schriftexpertise en psychologie.

Er is sprake van een brede spreiding:

- In tijd:  van Cornelis (1897) tot Seifer (2009);

- In thema's: algemene grafologie, kindergrafologie, schriftpsychologie, studieboeken,

  speciale methoden, bijzondere onderwerpen.

Verder zijn er thans 50 scripties aanwezig over een veelheid van grafologische onderwerpen.

Veel conferentie- of congresverslagen zijn beschikbaar, elk met een keur aan bijdragen.

Tevens beschikken wij over velen jaargangen van diverse binnen- en buitenlandse vakbladen.

Nieuwe aanwinsten worden door de bibliotheekcommissie in het Mededelingenblad van de Orde besproken.

Door schenkingen en sanering zijn er vrijwel steeds boeken te koop voor het symbolische bedrag van 1 Euro.

De leden, en bij uitzondering ook niet-leden, kunnen boeken en tijdschriften lenen. Dit gebeurt via mail of telefoon en wel op grond van de catalogus, eigen interesse of naar aanleiding van een tentamen of scriptie. Om in het bezit van de documentatie te komen kan een afspraak volgen voor een bezoek, voor verzending worden gezorgd, of kunnen werken worden meegenomen naar de ledenvergadering in het voor- of najaar. De terugzending kan op eenzelfde wijze plaatsvinden.

De NOG bibliotheek bevindt zich in Zevenaar, aan de A12, tussen Arnhem en Duitse grens. U bent van harte welkom bij de bibliotheekhouder:

Dick Schermer
dick.schermer@upcmail.nl