background

Toepassing

Grafologie heeft alleen waarde wanneer er schrift, handgeschreven schrift is.

Het is belangrijk dat kinderen leren schrijven en dat volwassenen hun handschrift bijhouden.

Grafologie is een waardevol instrument bij: 

Personeelsselectie

U weet als werkgever als geen ander dat vakbekwaam personeel belangrijk is voor uw bedrijfsvoering. Een verkeerde selectie kost handen vol geld. Zeker als een medewerker ontslagen moet worden. Veel sollicitanten kunnen zich verkopen maar maken ze ook waar wat ze vertellen!

Een grafoloog kan helpen een goede keuze te maken. Een handschrift geeft inzicht in de karakterstructuur, en beschrijft competenties en valkuilen van de schrijver. Een beeld ontstaat van de sollicitant over bv. de interactie met anderen (betrouwbaarheid, leidinggevende capaciteiten, en overtuigingskracht), hoe de persoon in het leven staat en hoe hij zich staande houdt (mate van zelfstandigheid, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheidsbesef), het emotionele en intellectuele proces wordt omschreven (stressbestendigheid, organisatorisch vermogen, kritisch inzicht, creativiteit).
Kortom een rake typering van de persoonlijkheid.

Persoonlijkheidstypering

Steeds meer mensen willen in deze tijd inzicht in hun functioneren krijgen en vragen zich af wie zij werkelijk zijn en hoe zij hun potentieel aan talenten kunnen ontwikkelen om de kwaliteit van hun leven te verbeteren.

Studie- en beroepskeuze

Een grafologische analyse geeft een handreiking voor (jonge) mensen die zich onzeker voelen ten opzichte van de keuze van hun loopbaan. Een analyse biedt dan een nieuw perspectief bij het (opnieuw) maken van keuzes, wanneer u zich bv. moet omscholen naar ander werk of als u zich op latere leeftijd wil heroriënteren op een andere baan of studie.

Wat is het verschil tussen grafologie en schriftexpertise?

Grafologie en schriftexpertise zijn twee verschillende disciplines. Het grafologisch onderzoek richt zich op de persoonlijkheidsstructuur van de schrijver.

Een forensisch schriftexpert wordt door justitie als getuige-deskundige gevraagd of handschriften al dan niet van één en dezelfde persoon zijn. 
Het zijn beëdigde deskundigen die door de rechter worden geraadpleegd! 
De schriftexpert houdt zich bezig met technisch onderzoek. Onderzoek naar o.a. schriftvervalsing, echtheid van handtekeningen, (anonieme) brieven wordt uitsluitend door een schriftexpert uitgevoerd.

Voor vragen op het gebied van schriftexpertise kunt u terecht bij de volgende personen:

Drs. P.L. Zevenbergen
Stroomrug 18 
8266 JB Kampen 
Tel: 038 477 05 39
zevenbergen.schrift@gmail.com
www.schriftexperts.nl    

Schrijfpedagogische hulp (www.schrijfpedagogischehulp.nl)

Voor kinderen en volwassenen die moeite hebben om tot een leesbaar handschrift te komen en daar hulp bij nodig hebben. Oorzaken van schrijfproblemen kunnen zijn: lichamelijke ontwikkeling, taal en of spraakachterstand of emotionele problemen in de ruimste zin van het woord. De schrijfpedagogische hulp maakt gebruik van de methode van Mw. Haenen van der Hout en Mw. Magdalene Heerman. De pedagogische aanpak in combinatie met nauwkeurig uitgezochte schrijfbewegingsoefeningen helpt op emotioneel en schrijftechnisch niveau. De schrijfbewegingstherapie is uiterst kindvriendelijk. Informatie of aanmelden kan bij Ans van Zuijlen (ansvanz@live.nl). De stichting verzorgt ook cursussen om volgens deze methode te gaan werken.

Werkgroep Kinderhandschrift en Platform Handschriftontwikkeling (www.handschriftontwikkeling.nl)

Het Platform met diverse schrijfdeskundigen is alert op de ontwikkeling van het handschrift. U kunt bij hen terecht met al uw vragen over schrijven.

Eigenheid in beeld (www.eigenheidinbeeld.nl)

Elk handschrift is uniek. Elke gevormde lijn is een neerslag van de eigenheid van de schrijver. Sterke kanten zijn te zien in het handschrift evenals ontwikkelingskansen. Na een eenvoudige analyse kunnen wij hier met u over in gesprek gaan.