background

Toepassing

Persoonlijkheidstypering

Steeds meer mensen willen in deze tijd inzicht in hun functioneren krijgen en vragen zich af wie zij werkelijk zijn en hoe zij hun potentieel aan talenten kunnen ontwikkelen om de kwaliteit van hun leven te verbeteren.

Lastige keuzevragen

Loop je tegen specifieke vragen aan, dan kan een diepere blik in jouw mogelijkheden en beperkingen helpen bij een juiste beslissing. Je hoeft daartoe geen volledige handschriftanalyse te laten maken. Een gerichte hulpvraag is voldoende om hier het handschrift op te toetsen.

Wat is het verschil tussen grafologie/schriftpsychologie en schriftexpertise?

Grafologie en schriftexpertise zijn twee verschillende disciplines.
Het grafologisch onderzoek richt zich op de persoonlijkheidsstructuur van de schrijver.
Het onderzoek van de schriftexpert is forensisch/technisch van aard (schriftvervalsing, echtheid van handtekeningen, anonieme brieven). Zie  www.schriftexperts.nl    

Schrijfpedagogische hulp (www.schrijfpedagogischehulp.nl)

Kinderen en volwassenen kunnen een onleesbaar handschrift hebben waardoor het functioneren onder druk staat (op school bv.). Oorzaken van schrijfproblemen kunnen zijn: lichamelijke ontwikkeling, taalachterstand, spraakachterstand of emotionele problemen in de ruimste zin van het woord. Schrijfpedagogische hulp maakt gebruik van de methode van Mw. Haenen van der Hout en Mw. Magdalene Heerman. De pedagogische aanpak in combinatie met nauwkeurig uitgezochte schrijfbewegingsoefeningen helpt op emotioneel en schrijftechnisch niveau.

Werkgroep Kinderhandschrift en Platform Handschriftontwikkeling (www.handschriftontwikkeling.nl)

Binnen het Platform houden diverse schrijfdeskundigen zich bezig met de ontwikkeling van het handschrift. Motivatie waarom schrijven met de hand belangrijk is en waarom dat zo moet blijven vind je hier. Daarnaast geeft de website antwoorden op vragen over handschrift en handschriftontwikkeling, ook biedt het lesbrieven voor het onderwijs aan (BO 1 t/m 8; VO 1+2).