background

Toepassing

De grafologie is een waardevol instrument bij: 

Personeelsselectie

U weet als werkgever als geen ander dat vakbekwaam personeel belangrijk is voor uw bedrijfsvoering. Een verkeerde selectie kost handen vol geld. Zeker als een medewerker ontslagen moet worden. Veel sollicitanten kunnen zich verkopen maar maken ze ook waar wat ze vertellen!

Een grafoloog kan helpen een goede keuze te maken. Een handschrift geeft inzicht in de karakterstructuur, en beschrijft competenties en valkuilen van de schrijver. Een beeld ontstaat van de sollicitant over bv. de interactie met anderen (betrouwbaarheid, leidinggevende capaciteiten, en overtuigingskracht), hoe de persoon in het leven staat en hoe hij zich staande houdt (mate van zelfstandigheid, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheidsbesef), het emotionele en intellectuele proces wordt omschreven (stressbestendigheid, organisatorisch vermogen, kritisch inzicht, creativiteit).
Kortom een rake typering van de persoonlijkheid.

Persoonlijkheidstypering

Steeds meer mensen willen in deze tijd inzicht in hun functioneren krijgen en vragen zich af wie zij werkelijk zijn en hoe zij hun potentieel aan talenten kunnen ontwikkelen om de kwaliteit van hun leven te verbeteren.

Studie- en beroepskeuze

Een grafologische analyse geeft een handreiking voor (jonge) mensen die zich onzeker voelen ten opzichte van de keuze van hun loopbaan. Een analyse biedt dan een nieuw perspectief bij het (opnieuw) maken van keuzes, wanneer u zich bv. moet omscholen naar ander werk of als u zich op latere leeftijd wil heroriënteren op een andere baan of studie.

Wat is het verschil tussen grafologie en schriftexpertise?

Grafologie en schriftexpertise zijn twee verschillende disciplines. Het grafologisch onderzoek richt zich op de persoonlijkheidsstructuur van de schrijver.

Een forensisch schriftexpert wordt door justitie als getuige-deskundige gevraagd of handschriften al dan niet van één en dezelfde persoon zijn. 
Het zijn beëdigde deskundigen die door de rechter worden geraadpleegd! 
De schriftexpert houdt zich bezig met technisch onderzoek. Onderzoek naar o.a. schriftvervalsing, echtheid van handtekeningen, (anonieme) brieven wordt uitsluitend door een schriftexpert uitgevoerd.

Voor vragen op het gebied van schriftexpertise kunt u terecht bij de volgende personen:

Drs. P.L. Zevenbergen
Stroomrug 18 
8266 JB Kampen 
Tel: 038 477 05 39
zevenbergen.schrift@gmail.com
www.schriftexperts.nl    

Schrijfpedagogische hulp

Schrijfbewegingstherapie (SBT) wordt gebruikt wanneer kinderen of volwassenen moeite hebben met de psychomotoriek van het schrijven.
Testmethoden worden gebruikt om storingen in de schrijfmotoriek op te sporen en te achterhalen.
Uitgangspunt bij de therapie is de volledige aanvaarding van het kind c.q. de volwassene in diens bewegingsuiting.
Door het doen van speciale schrijfbewegingsoefeningen (Magdalene Heermann) wordt het eigen schrijfritme teruggevonden.
Wie hulp nodig heeft kan mailen naar ansvanz@live.nl. Informatie over de opleiding tot schrijfpedagoog is te vinden op de website www.schrijfpedagogischehulp.nl.

Werkgroep Kinderhandschrift en Platform Handschriftontwikkeling

In 1998 is de Werkgroep Kinderhandschrift (WKh) van start gegaan. De leden willen op het gebied van kinderschrift vooral met de studie bezig zijn en zich aan elkaar scholen. Zo zijn een werkblad voor de 'basisschool' en over 'puberteitskenmerken' ontwikkeld. Er is een onderzoek gaande naar kenmerken in puberteitsschrift. Op de Leonardoschool in Venlo (hoogbegaafde kinderen) is onderzoek gedaan naar specifieke schriftkenmerken. Veel tijd is gegeven aan het verzamelen van achtergrondgegevens voor de aan te bieden petitie door het Platform Handschriftontwikkeling. Literatuurstudie heeft geleid tot een vergelijking van blok- en lopend schrift. Thans wordt, in het kader van een E-learningproject, nagegaan of het gebruik van een laptop in de brugklas invloed heeft op de kwaliteit van het handschrift.

In 2003 besloot de Werkgroep Kinderhandschrift tot de oprichting van het Platform Handschriftontwikkeling. Het doel is om politici blijvend te interesseren voor het onderwerp schrijven met de hand, met als ultiem doel leesbare handschriften voor alle Nederlanders.

Op 11 november 2008 heeft het Platform een petitie aangeboden aan de Tweede Kamerleden (Commissie OC&W) over "Schrijven moet blijven!".

Sindsdien komen er steeds vaker vragen binnen van ouders, leerkrachten basisonderwijs en docenten voortgezet onderwijs, waarin zij advies vragen over het 'onleesbare' handschrift.

Er is een brochure verschenen ter verbetering van het handschrift voor 12-14 jarigen dat u gratis kunt downloaden op de site die hieronder genoemd wordt. Het boekje heet: "zelf je handschrift verbeteren? Waarom zou je?"

Het Platform heeft een eigen website www.handschriftontwikkeling.nl en een e-mailadres (zie boven) waar vragen (inmiddels ruim 110) kunnen worden gesteld. Binnen twee weken wordt een kosteloos advies gegeven.

De Werkgroep en het Platform komen 4 à 5 maal per jaar op zaterdag in Utrecht bij elkaar.

Hebt u belangstelling voor Werkgroep of Platform? Met genoegen informeren we u nader.

Voor beide kunt u terecht bij onze secretaresse, mw. Aartje Schoemaker: platformhso@home.nl