"Handschrift" als immaterieel erfgoed aanvaard
26 juni 2019

"Handschrift" als immaterieel erfgoed aanvaard

Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) heeft het "Handschrift" als immaterieel erfgoed aanvaard. Het is in november bijgeschreven op de inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland.
Nacht van Kunst en Kennis
16 augustus 2017

Nacht van Kunst en Kennis

Op 16 september 2017 (19:00-24:00) werden in De Nacht van Kunst en Kennis (Leiden) in de Vestibule van het hoofdgebouw van de Universiteit van Leiden (bij de Hortus Botanicus) honderden handschriften aan een snelle analyse onderworpen.
23 Januari: National Handwriting Day
20 december 2013

23 Januari: National Handwriting Day

Op 23 januari wordt sinds 1983 jaarlijks in de Verenigde Staten de geboortedag herdacht van John Hancock. Hij was de man, die als eerste op 4 juli 1776 zijn handtekening zette onder de Onafhankelijkheidsverklaring
Handschrift: ontwikkeling – verandering - veroudering - Aging – ouder worden – ook in het handschrift
18 juni 2013

Handschrift: ontwikkeling – verandering - veroudering - Aging – ouder worden – ook in het handschrift

Aging – ouder worden – ook in het handschrift In een gesprek vroeg een ouder persoon zich af, of klein schrift vooral bij oude(re) mensen voorkomt. Hij merkte dit bij zichzelf op en had de indruk dat zich dit met de leeftijd had ontwikkeld. Deze opmerking en persoonlijke ervaring leidde tot het raadplegen van enige grafologische werken. In de zo verkregen informatie is een ordening aangebracht, waarbij de vetgedrukte koppen de titelwoorden volgen. Daarna volgt een aantal handschriftaspecten. De bedoeling van dit artikel is om de bovenvermelde titel meer invulling te geven. En ons weer te verbazen over het wonder van het handschrift!
Je hoofd wordt een trage computer als je niet genoeg schrijft
 23 januari 2018

Je hoofd wordt een trage computer als je niet genoeg schrijft

Steeds meer handschriften van kinderen worden onleesbaar,waardoor lagere beoordelingen komen dan nodig.Schrijven is belangrijk voor je hersenontwikkeling.Schrijven is belangrijk voor je concentratie.Schrijven is belangrijk voor de ontwikkeling van je fijne motoriek.Schrijven is belangrijk om sneller te leren denken.
The Secret World Of Teenagers

The Secret World Of Teenagers

Yaakov Rosenthal is een gecertificeerd grafoloog, life coach, holistisch genezer, evenals een ervaren fysiognoom (gezichtslezer). He uses these skills during his consultations in high schools and summer camps, where he coaches hundreds of teenagers annually.Hij gebruikt deze vaardigheden tijdens zijn overleg op middelbare scholen en zomerkampen, waar hij honderden tieners per jaar coacht.Originally from Albany, New York, Yaakov completed his BA in psychology at Hofstra University.Oorspronkelijk uit Albany, voltooide hij zijn BA in psychologie aan de Hofstra University. Later werd hij gediplomeerd bij de Manhattan School of Graphology, waar wijlen Felix Klein zijn opleider was. Sinds 1992 heeft hij een grafologie-praktijk.
International Manual of Graphology
10 januari 2013

International Manual of Graphology

Dit boek is, internationaal, van belang voor grafologen en een grote hulp betekenen voor leerlingen, om greep te krijgen op de kern van grafologie van goede kwaliteit. Het wordt aangekondigd als een boek voor onze tijd, dat enthousiast wordt tegemoetgezien.
Doctoraalscriptie - Grafologen aan het woord

Doctoraalscriptie - Grafologen aan het woord

Grafologie (handschriftkunde) is een persoonlijke uitdrukkingsbeweging. Aan de hand van schriftkenmerken kunnen grafologen een persoonsomschrijving geven. Omdat er veel persoonlijkheidseigenschappen te onderscheiden zijn, heeft H. haar onderzoek toegespitst op één P-dimensie: extra-/introversie.
 • Wat is het verschil tussen een schriftexpert en de grafoloog?

  Een gediplomeerd grafoloog analyseert karaktereigenschappen uit het handschrift.

  Een gediplomeerd schriftexpert houdt zich b.v. bezig met de vraag of twee handschriften al dan niet door een en dezelfde persoon zijn geproduceerd. Is de handtekening of de brief vervalst of niet?

 • Kinderhandschrift en schrijfpedagogischehulp?

  Sinds 1998 is de Werkgroep Kinderhandschriften actief.  De leden van de werkgroep doen onderzoek, o.a. naar puberteitshandschriften en hebben een werkblad ontwikkeld voor de basisschool.
  Schrijfdocenten, schrijfpedagogen en andere schrijfspecialisten maken deel uit van de werkgroep.

 • Waarom een Platform Handschriftontwikkeling?

  Het Platform Handschriftontwikkeling is opgericht in 2003 door o.a. leden van de Werkgroep Kinderhandschriften. Zij pleiten voor beter schrijfonderwijs op de basisschool. Op 11 november 2008 hebben de leden van het Platform een petitie aangeboden aan de Tweede Kamerleden van de Commissie OC&W over dit onderwerp.