background

International Manual of Graphology

Dit boek is, internationaal, van belang voor grafologen en een grote hulp betekenen voor leerlingen, om greep te krijgen op de kern van grafologie van goede kwaliteit. Het wordt aangekondigd als een boek voor onze tijd, dat enthousiast wordt tegemoetgezien.

ISBN 978-0-9575834-0-5. 

Grote lijn

Na het Voorwoord (van onze Maresi de Monchy) volgen het Voor bericht en een korte Inleiding. Het handboek bestaat uit vijf hoofdstukken:

1. Algemene wegwijzers (verband tussen streek, vorm, beweging, ruimte; spanning; structuur, open en gesloten schrift; horizontale en verticale schrijfas)

2. Fundamentele onderdelen van handschrift (eenvoudige kenmerken binnen-streek, vorm, beweging, ruimte)

3. Complexe kenmerken (14 totaal)

4. Individuele kenmerken (handtekening, vrije tekens, begin- en eindstreken, punctuatie, diakritische tekens, t-strepen)

5. Methodologie (procedure: eerste indruk, overdachte indruk, algemene wegwijzers, syntheses, eind-verslag en 7 handschriften met volledige uitwerking

Tot slot volgen een alfabetische begrippenlijst en biografie van ruim 4 bladzijden

Specifiek

De auteurs ontwikkelen een benadering voor het analyseren, die past bij de actuele ontdekkingen in de hersenwetenschap, waaruit blijkt dat de meeste mensen instinctief visuele informatie globaal opnemen, voordat het brein z’n focus beperkt, gaat analyseren en deduceren.

 Waardering

De klassieke grafologie krijgt met dit handboek een moderne, toekomstgerichte benadering, die zeer interessante en verrassende uitkomsten kan geven, subtiele en verhelderende inzichten in karakter en persoonlijkheid. Maar ook de echte beweegredenen die mensen drijven en de belangrijke compensaties die zij toepassen om zich in het leven te redden.

 Grafologie

Grafologie/schriftpsychologie is de studie van enz.

..kenmerkende gedrags- en karaktereigenschappen

 Eindigen met het volgende:

Onder ‘schriftpsychologie’ moet een empirische (ervaringswetenschappelijke) methode van handschriftenonderzoek worden verstaan. In de praktijk is er overigens tot op heden geen duidelijk onderscheid gekomen tussen ‘grafologie’ en ‘schriftpsychologie’: het begrip ‘schriftpsychologie’ wordt vaak gelijkgesteld aan het begrip ‘grafologie’, vermoedelijk omdat ook grafologen inmiddels een ervaringswetenschappelijke fundering verwelkomen. (Bron: Wikipedia; zoekwoord ‘schriftpsychologie’)

Lorraine Herbert