background

The Secret World Of Teenagers

Yaakov Rosenthal is een gecertificeerd grafoloog, life coach, holistisch genezer, evenals een ervaren fysiognoom (gezichtslezer). He uses these skills during his consultations in high schools and summer camps, where he coaches hundreds of teenagers annually.Hij gebruikt deze vaardigheden tijdens zijn overleg op middelbare scholen en zomerkampen, waar hij honderden tieners per jaar coacht.
Originally from Albany, New York, Yaakov completed his BA in psychology at Hofstra University.Oorspronkelijk uit Albany, voltooide hij zijn BA in psychologie aan de Hofstra University. Later werd hij gediplomeerd bij de Manhattan School of Graphology, waar wijlen Felix Klein zijn opleider was. Sinds 1992 heeft hij een grafologie-praktijk.

- UNLOCK: The Secret World Of Teenagers

 Ondertitel: The Secret World Of Teenagers

Yaakov Rosenthal, Motivational, Melbourne, 2014 (paperback)

Omvang 120 blz., ISBN 978-1-62865-061-7. Prijs € 15,49

Doelgroep

Unlock maakt van handschrift gebruik om ouders, leerkrachten, en tieners te helpen zelf het innerlijk van tieners te begrijpen, door het creëren van ruimte om zelfvertrouwen, introspectie, communicatie, en vertrouwen bij tieners te ontwikkelen.

Grote lijn

Inleiding

1.  M’n begin

2.  Wat is handschriftanalyse?

3.  Marges: De persoonlijke afstand/ruimte (bubble)

4.  De achtbaan

5.  De grote inktvlek: fouten verbergen

6.  Onze energiebron

7.  Informatie versus actie

8.  Over de I’s

9.  Favoriete snacks: Competentie en compassie

10 Leidende principes

11 Alles samenbrengen

12 Van je ergste vijand tot je beste vriend ooit

13 Misbruik: De levensveranderaar

14 Begrijpen is de sleutel

Specifiek

Het boek opent met een “Autobiografie in vijf hoofdstukjes”, een kort, aangrijpend gedicht van Portia Nelson (1920-2001). Het laat de mens c.q. tiener ziet die van z’n fouten blijkt te leren.

Bijlage A geeft een overzicht van 20 kenmerken om een handschrift te analyseren.

Bijlage B bevat een uitnodiging van Rosenthal om een tienerhandschrift bij hem te laten analyseren; de inzender kan een auditief bericht van 30-45 minuten op .WAV of .mp3 formaat tegemoetzien!

Het boek eindigt met een ontroerende epiloog over een vader en zijn tienerdochter die over een brug lopen – wie geeft wie een hand? Emailadres van Rosenthal: info@understandyourteenager.com.

Waardering

Zonder veel omhaal van woorden vertelt Rosenthal zinvolle persoonlijke anekdotes, verduidelijkt hij zijn jarenlange ervaring en succes bij het sinds 2004 begeleiden van tieners.

Zijn hartverwarmende, korte verhalen geven richting aan het passende gebruik van handschriftanalyse, om het leven van verontruste tieners op vier verschillende middelbare scholen, waar hij werkzaam is, te begrijpen en te veranderen. Compassie en competentie zijn kernbegrippen voor deze steeds positief ingestelde pedagoog-grafoloog.

 AL/MS/DS/12.05.14

Yaakov Rosenthal